Dr. dr. Sukamto, Sp. PD-KAI

JadwalPoli Lt.2Poli Hasanah
Senin20.00-23.0019.00-20.00
Kamis20.00-23.0019.00-20.00
Sabtu16.30-18.30